CLS – ledelse og selskabsstruktur

Center for Logistik og Samarbejde er et datterselskab i Aalborg Havn Koncern, men fungerer selvstændig med armslængde til vores ejere. CLS har et solidt finansielt grundlag, som giver et godt afsæt for vækst og investeringer inden for de valgte viden- og forretningsområder.

Overordnet skal CLS drives kommercielt ud fra ønsket om at vedligeholde den ansvarlige kapital, men eventuelt overskud vil blive geninvesteret i projekter eller vidensopbygning i CLS.

Med andre ord: CLS skal ’løbe rundt’ – men det primære succeskriterie er udvikling, vækst og arbejdspladser fremfor finansiel afkast af den investerede kapital.

Indtjeningen i CLS kommer i første række fra implementering af nye koncepter og viden hos de virksomheder, som CLS samarbejder med.

Der ansøges udover projektfinansiering også om driftstilskud fra de primære interessenter.

CLS blev etableret i 2014 og arbejder under den juridiske ramme:

 

Center for Logistik og Samarbejde ApS

Langerak 15

9220 Aalborg Øst

CVR. Nr.: 36051094

 

Ledelsen af CLS består af en direktør og en bestyrelse som i fællesskab er ansvarlig for centerets drift og udvikling.

Direktion:

  • Lars Jøker, direktør

 

  • Ole Svendsen, direktør

 

Bestyrelse:

  • Jesper Raakjær, Udviklingschef, Aalborg Havn
    • Bestyrelsesformand

 

  • Allan Næs Gjerding, Institut for Økonomi og Ledelse

 

  • Tine Kirk Pedersen, Direktør, Danske Havne


 

  • Hans-Henrik Hvolby, Professor, CELOG,  AAU Ekspert
     

 

KONXION A/S