CLS - Universitetets implementeringspartner

Den største barriere for innovation i dag er, at der mangler en kobling mellem forskning og virksomheders praktiske virke. Afgørende for fremtidig udvikling, vækst, velstand og flere jobs, er hurtigere og bedre udnyttelse af den viden, der udvikles på bl.a. Aalborg Universitet.

At omsætte forskningsrelateret viden til operationelle løsninger kræver en solid erfaring med hvordan virksomheder agerer og fungerer samtidig med dyb og bred indsigt i Universitetets univers - læg dertil en bred kontaktflade til offentlige myndigheder, så har man hele essensen af 'Triple Helix', og dermed af CLS's absolutte styrkeposition.

Vi fungerer som implementeringspartner for de løsninger, der bliver udviklet på Aalborg Universitet, og vi skal formidle nedre integration mellem forskning og virksomhederne samt medvirke til anvendelse af forsknings- og udviklingsresultaterne i praksis.

Som et konkret udtryk for dette, er der nedsat et Advisory Board for CLS, som er bredt sammensat af repræsentanter for universitet, den offentlige sektor, organisationer og det private erhvervsliv.

KONXION A/S