CLS - Universitetets implementeringspartner

Afgørende for fremtidig udvikling, vækst, velstand og flere jobs, er hurtigere og bedre udnyttelse af den viden, der udvikles på Aalborg Universitet – mere forskning og innovation og øget fokus på, at det er universitet, erhvervsliv og det offentlige, der i et dynamisk samspil skal skabe denne udvikling.

Den største barriere for denne innovation i dag er, at der mangler en kobling mellem forskning og virksomheder og her har Center for Logistik og Samarbejde (CLS) en væsentlig rolle at spille.

CLS kan fungere som implementeringspartner for de løsninger, som bliver udviklet på Aalborg Universitet. CLS skal formidle bedre integration mellem forskning og virksomhederne og medvirke til at forsknings og udviklingsresultaterne bliver anvendt i praksis. 

At omsætte forskningsrelateret viden til operationelle løsninger kræver solid erfaring med hvordan virksomhederne agerer og fungerer samtidig med dyb og bred indsigt i Universitetets univers – læg dertil en bred kontaktflade til offentlige myndigheder, så har man hele essensen af Triple Helix og dermed CLS’ absolutte styrkeposition.

Som et konkret udtryk for dette, er der nedsat et Advisory Board for CLS, som er bredt sammensat af repræsentanter for universitet, den offentlige sektor, organisationer og det private erhvervsliv.

KONXION A/S