Innovation Management

Virksomheders innovationsevne er ikke længere kun en forudsætning for vækst, men også for overlevelse. Den øgede globalisering sætter for alvor virksomheder på prøve i stort set alle brancher, og vinderne er dem som er i stand til at omstille sig og levere attraktive produkter og ydelser til det nuværende og til fremtidens marked. Det kræver at virksomheden fokuserer på at levere innovative løsninger der kan sikre den fremtidige konkurrenceevne. Innovation er for alvor kommet på dagsordenen, og det er vigtigt at innovation bliver en del virksomhedens DNA.

 

Innovation Competency Mapping

De fleste virksomheder har ressourcer, eller adgang til ressourcer der kan sikre innovation. I denne forbindelse er det vigtigt, at virksomheden identificerer kilder til innovation, så de rette ressourcer kan blive aktiveret for at sætte gang i innovationen.

CLS hjælper med:

 • Test af virksomhedens innovationsevne, og et samlet overblik over virksomhedens innovationsparathed
 • Analyse af forskellige fokuspunkter på innovation
 • Plan for forbedring af delkomponenter (organisation, netværk, strategi, processer & læring)

 

Innovation Strategy

Innovation bør ikke være en tilfældighed. Eftersom virksomheders evne til at innovere er altafgørende for deres overlevelse og konkurrenceevne, bør en strategi for innovation være højt på virksomhedens dagsorden når den

fremtidige retning planlægges. Innovation er en forretningsdisciplin på lige fod med marketing, human resources og controlling, og kræver at virksomheden har en målrettet strategi for planlægning, eksekvering og appropriering af nye produkter og ydelser.

CLS hjælper din virksomhed med:

 • Formulering af innovationsstrategi
 • Planlægning for udrulning og hvordan milestones opnås
 • Analyse af synergi mellem eksisterende produkter og ydelser og fremtidens produkter og ydelser

 

Innovation Project Management

Udviklingen af nye produkter og services kræver ofte en aktivering af mange forskellige ressourcer, både indenfor og udenfor virksomheden. Selv om virksomheden har adgang til vigtige ressourcer i forhold til innovation, er det vigtigt at ressourcerne aktiveres og systematiseres, så man kan sikre en hurtig og effektiv innovationsproces. Vi hjælper med at forenkle en kompliceret proces, og skræddersyr innovationsmodeller så de passer til jeres virksomhed. Det giver det bedste resultat.

CLS hjælper med:

 • Udvikling af en innovationsproces der passer til jeres virksomhed
 • Projektporteføjlemanagement
 • Identifikation og analyse af værktøjer til usikkerhedsanalyse (markeder, teknologi, ressourcer og organisation)
 • Opstilling af KPIer til måling af innovationsprojekter og porteføljen
 • Identifikation af nøglepersoner for innovationsprocessen, og aktiv involvering og uddannelse i at bruge værktøjerne effektivt
KONXION A/S