Innovation Management

Innovationsevne er ikke længere kun en forudsætning for vækst, men også for overlevelse. Den øgede globalisering sætter for alvor virksomheder på prøve i stort set alle brancher, og vinderne er dem som er i stand til at omstille sig. Innovation er  kommet på dagsordenen, og det er vigtigt at innovation bliver en del af virksomhedens DNA. 

 

Innovation Competency Mapping

De fleste virksomheder har ressourcer, eller adgang til ressourcer, der kan sikre innovation. ICM er derfor vigtig for at virksomheden kan identificere kilder til innovation, så de rette ressourcer kan blive allokeret og aktiveret.   

Hos os hjælper vi med:

 • Test af virksomhedens innovationsevne, og et samlet overblik over virksomhedens innovationsparathed
 • Analyse af forskellige fokuspunkter på innovation
 • Plan for forbedring af delkomponenter (organisation, netværk, strategi, processer & læring)

 

Innovation Strategy

Eftersom virksomheders evne til at innovere er altafgørende for deres overlevelse og konkurrenceevne, bør en strategi for innovation være højt på virksomhedens dagsorden når den fremtidige retning planlægges. Innovation er en forretningsdiciplin på lige fod med marketing, human ressources og controlling, og kræver en målrettet strategi for planlægning, ekskvering og tilegnelse af nye produkter og ydelser.  

Hos CLS hjælper vi din virksomhed med:

 • Formulering af innovationsstrategi
 • Planlægning for udrulning og hvordan milepæle opnås
 • Analyse af synergi mellem eksisterende og fremtidige produkter og ydelser

 

Innovation Project Management

Udviklingen af nye produkter og services kræver ofte en aktivering af mange forskellige ressourcer, både indenfor og udenfor virksomheden. Selv om virksomheden har adgang til vigtige ressourcer i forhold til innovation, er det vigtigt at ressourcerne aktiveres og systematiseres, så man kan sikre en hurtig og effektiv innovationsproces. Vi hjælper med at forenkle en kompliceret proces, og skræddersyr innovationsmodeller så de passer til jeres virksomhed.

Vi hjælper med:

 • Udvikling af en innovationsproces der er tilpasset jer
 • Projektporteføjle-management
 • Identifikation og analyse af værktøjer til usikkerhedsanalyse
 • Måling af innovationsprojekter og portføljen vha. opstiling af KPI'er 
 • Aktiv involvering i uddannelse af effektiv brug af værktøjer
KONXION A/S