Aalborg Havnedag 2016

Oliehavnen_til_Aalborg_Havnedag_2016.jpg
18-11-2016

Aalborg Havns nye initiativ – Aalborg Havnedag 2016 -må siges at være kommet godt fra start. Der var godt fyldt op i vores auditorie her på Langerak og omkring 80 deltagere fik mange informationer og indspark fra de cases, der var annonceret i indbydelsen.

deltagere, foto: Anders Per GajhedeBente Lykke Sørensen, Århus Kommune, foto: Anders Per GajhedeMichael Soetmann, København Havn, foto, Anders Per Gajhede

Formiddagen blev især brugt på 4 cases, hvor temaet var ”samspil mellem by og havn” og de grænseflader der er mellem de gode byliv contra havnedrift med røg, støj, møg og tung trafik – o.s.v. som må vige for rekreative områder, byrum og eksklusive bolig og kontorområder. Som oplæg til paneldebat havde vi inviteret de 3 af de største havne i Danmark, København Havn, Århus Havn og Aalborg og som supplement var der også en case om Hirtshals, hvor der er lavet et spændende forskningsprojekt omkring udvikling af by og havn, men hvor det snarere er havnens vækst der har bestemt udviklingen.

 

Der var pæn spørgelyst ved paneldebatten og der blev udvekslet mange synspunkter.

Paneldebat, foto Anders Per GajhedeAnne Juul Andersen, Aalborg Kommune, foto: Anders Per Gajhede

Eftermiddagens program bød på innovation, strategi og ledelse, hvor vi havde inviteret bl.a. Tryg og Spar Nord ind, der begge har anerkendt nødvendigheden af at retænke måden at innovere på. Som et helt nyt initiativ blev deltagerne præsenteret for ”Horseshoe Bay Accelerator”, hvis mål er skabelse af et acceleratormiljø, der skal bringe lovende igangsættere fra idéfase til regulær vækst at virksomheden.

 

Som afslutning på en spændende dag havde vi inviteret professor Ole Thyssen fra Copenhagen Business School, der er en af Danmarks ledende ledelseseksperter. Ole Thyssen gav deltagerne inspiration til værdiledelse og etik.

 

Aalborg Havns adm. Direktør Claus Holstein, rundede dagen af og takkede deltagerne for en god og aktiv deltagelse på en vellykket og spændende – Aalborg Havnedag 2016, og takkede CLS for et godt sammansat program og et godt arrangement. Claus Holstein glæder sig til at byde velkommen til Aalborg Havnedag 2017.

 

Nærmere information om tidspunkt og indhold vil blive meldt ud når mere foreligger.

fotos v/Anders Per Gajhede

KONXION A/S