CLS' direktør indtræder i bestyrelse

TINV1.png
19-06-2018

 

CLS' direktør indtræder i bestyrelse.

Direktør Frans O. Høyer er for nyligt indtrådt i Transportens Innovationsnetværk (TIVN). Her fungerer han som repræsentant for Danske Havne.

TIVN er et netværk der bl.a. agerer bank for vidensdeling og udvikling, samt hjælper til at fremme inspirationen til nye forretningsområder, partnersøgninger og projektudvikling for virksomhederne i netværket. De er bl.a. partnere med CBS, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. Det giver netværket et unikt indblik i den nyeste viden og forskning, hvilket er til stor gavn for virksomhederne de samarbejder med. 

Han siger således om sin nye bestyrelsesplads: 

 

"Det bliver rigtig spændende. Det er en kilde til væsentlig inspiration, som vi kan bruge til fremtidigt samarbejde og udvikling." 

 

Frans' post i bestyrelsen styrker vores netværk og viden her hos CLS, idet vi ligeledes også kan trække på den indsigt der udspringer fra TINV. Især det store fokus både TINV og CLS har på at hjælpe med at skabe et stærkt samarbejde mellem virksomheder og forskningsmiljøer, er en spændende snitflade. 

KONXION A/S