CLS som brobygger mellem virksomheder

logo20152.png
06-07-2018

 

CLS som brobygger mellem virksomheder

I en tidligere artikel fortalte vi om Louise Brøns Kringelum og hendes Ph.d.-afhandling, som hun skrev i samarbejde med Aalborg Havn. Hvis du gik glip af artiklen, eller bare gerne vil genlæse den, kan du finde den her.

 

Louises primære arbejde er hos Aalborg Universitet, men hun har også en fod inde hos CLS, hvor hun fungerer som konsulent og bindeled mellem os og universitetet. Danske havne i dag skal forstås som et økosystem i sig selv, med både muligheder og udfordringer, og det er netop her CLS's kompetencer kommer til udtryk, fordi vi kan agere katalysator for denne proces, og derigennem hjælpe virksomheder med at få åbnet døre. Det kan give dem forskellige muligheder, så man bevæger sig væk fra bare at ligge projekter ned i skuffen, og hen imod at implementere dem i hverdagen. 

 

"Det er interessant når virksomheder arbejder sammen"                  

 

Louises Ph.d.-afhandling omhandler værdiskabelse både for den enkelte virksomhed, men i særdeles i samarbejdet mellem virksomheder. Hendes fokus lå på at se på de bagvedliggende processer, og hvordan man kan optimere disse. Louise fungerer primært som forsker for Aalborg Universitet, og dette har vist sig at være nyttigt i kontakten med virksomheder, fordi man som forsker indgår som en neutral part i udviklingsprocessen. 

Det er igennem disse processer, hun har fået stor forståelse for hvor vigtigt det er, at der er tæt sparring både mellem virksomhederne på havnen, men også mellem de enkelte havne. Og det er som sagt her CLS virkelig kan komme i spil, ved at hjælpe med at åbne døre mellem virksomhederne. 

KONXION A/S