Erhvervsudvikling i Nuuk og Kommuneqarfik Sermersooq

IMG_0671-2.jpg
02-12-2015

Flagene var oppe - og smilene var brede.

Flagene var oppe – og smilene var brede, da repræsentanter fra Kommuneqarfik Sermersooq i starten af december var på besøg hos Center for Logistik og Samarbejde – CLS.

Formålet var at underskrive en aftale, hvor CLS i løbet af 2016 skal gennemføre et projekt, som skal resultere i konkrete forslag til erhvervsudvikling i Nuuk området.

Sikuki Harbour – Nuuk Havn er netop i gang med en større havneudvidelse, som afleder en lang række infrastrukturinvesteringer i og omkring havnesystemet – investeringer som kommunen skal gennemføre. Hertil kommer planerne om udvikling af en erhvervsramme i og omkring lufthavnen i Nuuk.

Fokus for projektet er derfor især at se på mulighederne i vækstaksen Nuuk Lufthavn og Nuuk Havn og dermed havn og lufthavn som løftestang for erhvervsudvikling.

 

Fra Kommuneqarfik Sermersooq er det fra højre Projektleder Christian Dyrbjerg Andersen, Stabschef Hans Henrik W. Johannsen og Direktør i Forvaltningen for Anlæg og Miljø Mike Jakob Kristiansen. Fra CLS er det fra venstre Allan Næs Gjerding, Aalborg Universitet og Peter Høy, Projektdirektør i CLS

 

 

 

KONXION A/S