Hanstholm Havn bruger Center for Logistik og Samarbejde

HH_logo.gif
22-06-2016

 

Hanstholm Havn bruger Center for Logistik og Samarbejde som proceskonsulenter.

I forbindelse med udvidelsesplanerne for fiskeriområdet på Hanstholm Havn, har Center for Logistik og Samarbejde (CLS) været konsulenter på den proces, der sammen med interessenterne på havnen, skulle finde frem til en fælles løsning for udvikling af fiskeriområdet.

Udover Hanstholm Havn har de deltagende interessenter været Hanstholm Fiskeriforening, Hanstholm Fiskeauktion, de 2 samlere på havnen, isværket samt fiskeeksportørerne.

Efter et konstruktivt forløb er det lykkedes at komme til enighed om den helt rigtige løsning for Hanstholm Havn. Løsningen indebærer en udbygning og forbedring af den ubrudte kølekæde blandt andet i form af etablering af yderligere m2 i ny køleauktionshal. Den kommende placering indebærer en sammenbygning af de nuværende haller tværs over Auktionsgade.

Bestyrelsesformand for Hanstholm Havn Flemming Ipsen udtaler med tilfredshed

”Der er nu i enighed fundet en løsning til gavn for udviklingen i den eksisterende havn, således at byggearbejderne kan sættes i gang i løbet af efteråret 2016.

Med den udvikling, der er i landingerne af konsumfisk, er grænsen for den nuværende kapacitet i eksisterende bygninger ved at være nået.

Der sættes også gang i opgaven med at få en ny kassehal endelig indplaceret, således at den gamle kassehal kan fjernes, hvorved der skabes yderligere plads for håndtering af lastbiler mv. på pier 3.

Projektdirektør for CLS Peter Høy siger

”Det har været en utrolig spændende opgave indenfor CLS’s kerneområde, at få samarbejde og logistik til at nå sammen i en højere enhed. Det har ikke været let, da der har været fysiske bindinger i forhold til eksisterende faciliteter. Men alle har arbejdet positivt og målrettet for at finde en gavnlig løsning for Hanstholm Havn og for samtidig at sikre, at løsningen peger fremad til gavn for den videre udvikling af Hanstholm Havn. Vi glæder os til at følge udviklingen fremover”.

 

 

 

 

KONXION A/S