INTERREG - Partner møde hos CLS

InterregPartner_(11).JPG
01-12-2015

CLS vært for INTERREG Kick-off partnermøde 

Næsten 40 deltagere fra Norge, Sverige og Danmark var 1. december samlet i CLS bygningen til Kick-off mødet for INTERREG projektet.

Deltagerne var et bredt udsnit af forskere og repræsentanter fra offenlige myndigheder, havne og private virksomheder. 

INTERREG er et EU program til finansiering af udvikling på tværs af regioner og/eller grænser.

Visionen for dette INTERREG projekt er at udvikle søtransporten til at være en attraktiv, grøn, sikker og bæredygtig transportform for godstrafikken mellem Norge, Sverige og Danmark.

Formålet med mødet var - udover at deltagerne skulle lære hinanden at kende - at få kendskab til de forskellige programmer og initiativer, der skal føre frem til opfyldelse af visionen om udvikling af skibstrafikken.

De svenske partnere skal udvikle nye fartøjs- og distributionskoncepter for nær-søfarten og i Norge skal der arbejdes med havneudvikling og strategier for interregionalt samarbejde, grønne tiltag, udvikling af havnens rolle som logistikknudepunkt og simulering af godstransport fra havn til havn og fra havn til øvrige transportformer.

Den danske andel af projektet omhandler 'Smarte maritime logistik systemer' som dækker over 3 'workpackages' som indeholder følgende temaer:

  1. Logistikkoncept til extended intermodal transport - systemintegration
  2. Metoder, modeller og IT prototyper til effektiv planlægning – Terminalstyring
  3. Effektiv gods flow – ‘LEAN – Terminals
 

De danske partnere i projektet er Aalborg Universitet - CELOG - Center for Logistik, Royal Arctic Logistics, Arctic Group og Aalborg Havn.

Den danske del af INTERREG projektet skal støtte op om den 'Intelligente Container Terminal', der er et element i udviklingen af Aalborg Havn som 'Den Intelligente Havn', og som skal udvikle havneforretningen, havnesystemet som erhvervsramme og fremme nye regionale styrkepositioner. 

Se nærmere beskrivelse af 'Intelligent Container Terminal' her: http://logsam.dk/nyheder/den-intelligente-containerterminal.aspx 

Se stemningsbilleder fra INTERREG - kick off mødet her: http://logsam.dk/galleriet/galleriet-interreg-kick-off-partnermoede-i-cls.aspx

 

 

KONXION A/S