Kirk Plast Complete A/S

Kirk-plast.jpg
21-09-2017

Kirk Plast Complete A/S er en moderne produktionsvirksomhed, som er specialiseret i værktøjs­fremstilling og støbning af plastemner, efter vore kunders design og ideer.

 

Virksomheden har i en længere periode været inde i en god vækst, hvorfor ejeren har set behovet for at give organisationen de nødvendige kompetencer og værktøjer. Derfor blev der i samarbejde med AAU og Vækst Hus Nord gennemført et kompetenceløft på alle niveauer i virksomheden.

 

Det har derfor været naturligt for KPC at indgå i et samarbejde med CLS for at afprøve CLS driftshjulet, som er et nyudviklet koncept til at styre vækstvirksomhedernes enkelte forretningsområder.

 

Først fik kalkulationssystemerne et eftersyn, hvor det blev meget synlig, hvor vigtigt det er, at have fokus på kalkulationsparametre og budgetforudsætninger. Som vækstvirksomhed har vi naturligvis behov for kapital til at gennemføre vækstplanerne. Vi har derfor via driftshjulet etableret en struktureret tovejs kommunikation mellem ledelse og eksterne samarbejdspartnere som pengeinstitut etc.

 

Vores realiserede periodebalancer holdes op mod budget og udpegede fokusområder, hvor vi får meget hjælp til at holde fokus på den interne effektivitet og kvalitet. Inden planlagte investeringer og handlingsplaner gennemføres, er det let via Driftshjulet at beregne konsekvensen af de planlagte handlinger, samt at overvåge forløbet i projektperioden. Driftshjulet er fuldt integreret med finansregnskabet, hvor periodens revisorgodkendte balance danner grundlag for driftshjulets analyser.

Vi har som mål, fortsat at optimere det beslutningsgrundlag, som ledelse og bestyrelse skal lede og styre virksomheden efter. Beslutningsgrundlaget skal bl.a. have fokus på nulpunktsomsætningen i relation til de enkelte perioders vækstbudgetter og sikre, at vi har styr på det interne omkostningsniveau.

Forventningerne til produktivitetsforøgelse ved optimering af vigtige forretningsområder ligger normalt på 5 til 10%.  Disse mål er og vil naturligvis blive implementeret i igangværende og kommende optimerings­projekter.

 

 

 

Udtaler driftschef Ann-Dorthe Bjerregaard Skammelsen

Vi skal fortsat have fokus på at geare organisationen til at kunne klare de daglige udfordringer, som vækstvirksomheden står overfor. Derfor har vi etableret et samarbejde med CLS, hvor vi også fremadrettet får støtte til et kvartalsvis ”servicecheck” af driftshjulets anvendelse og resultater.

 

KONXION A/S