Mittarfeqarfiit - Lageroptimering og kompetenceoverførsel

Kangerlussuaq_1.JPG
Kangerlussuaq
04-08-2015

CLS laver workshop med Grønlands Lufthavne om lageroptimering og kompetenceoverførsel

Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavne, varetager den samlede infrastruktur omkring lufttransport i Grønland af personer og gods på 13 lufthavne og 46 helipads.

De logistiske udfordringer i arktis gør, at logistikken rundt i Grønland besværliggøres i lange perioder af året. En særlig udfordring for Mittarfeqarfiit er styring og planlægning af lagerkapaciteten på deres forskellige lokaliteter i Grønland – særligt i de nordlige egne hvor skibsanløbene pga. is er meget sjældne.

Der er en forpligtelse til at sikre driften af lufthavnene hele året, og det betyder, at man skal være sikker på at have de nødvendige materialer til stede, og derfor er der opbygget store lagerbindinger i de forskellige lokaliteter.

I samarbejde med Arctic Consensus og Mittarfeqarfiit og med faglige ressourcer fra Aalborg Universitet deltager Center for Logistik og Samarbejde - CLS - i et casestudie om logistisk udvikling i Grønland. Projektet indebærer en analyse af forbrugsmønstre med henblik på at nedbringe lagerbindinger, samt en kompetenceanalyse af behovet for efteruddannelse.

I denne forbindelse har CLS arrangeret og gennemført workshop med personalet i lufthavnen i Kangerlussuaq i august 2015.  

Målet er at bidrage til uddannelse og kompetenceudvikling inden for logistik og planlægning i Grønland, samt udvikle og skærpe CLS’ kompetence inden for arktisk logistik, og vi håber at den netop gennemførte workshop kan blive startskuddet flere lignende opgaver.

KONXION A/S