CLS indgår aftale med Aalborg Havn

Billede_019.jpg
02-03-2015

Aalborg Havn – ’Den Intelligente Havn’

De seneste år har Aalborg Havn koncernen udviklet en ny strategi med det formål, at skabe Danmarks førende intelligente havn. Dette indebærer, at strategi, drift og innovation er integreret med forskning og uddannelse og en videnskabelig tilgang til havnevirksomhedens udvikling.

Her igennem vil Aalborg Havn ikke blot styrke sin egen konkurrenceposition, men også udvikle en attraktiv erhvervsramme for virksomhederne i havnesystemet. Sidst men ikke mindst skal ’Den Intelligente Havn’ også virke som katalysator og omdrejningspunkt for udvikling af nye erhvervsmæssige styrkepositioner.

I forbindelse hermed har Aalborg Havn identificeret en række udviklingsprojekter, der kræver eksterne ressourcer for at kunne gennemføres. Ressourcer, som primært skal rekvireres hos CLS.

Proceskortlægning & Planlægningssystem til Havnedrift.

Som en konkret eksempel herpå har CLS og Aalborg Havn igangsat et projekt, hvor CLS skal udarbejde proceskortlægning og analyse af forretnings– og administrationsprocesserne med det formål at skabe forbedrede og mere effektive løsninger.

Vi ønsker at Aalborg Havns’ kunder og samarbejdspartnere oplever, at havnens forretnings- og administrationsprocesser er smidige og effektive, med høj grad af integration og let adgang til relevant medarbejder. Derfor har vi bedt CLS om at kortlægge vores processer så vi kan effektivisere opgaveløsningen til gavn for havnens kunder.

Betina C. M. Nielsen, Økonomi og IT chef, Aalborg Havn

 

I særlig grad skal CLS fokusere på at kortlægge og beskrive et nyt planlægningssystem til effektiv styring af de primære havneaktiviteter, og det vil sige de aktiviteter, der foregår i forbindelse med skibsanløb, losning og lastning samt øvrige driftsopgaver og serviceydelser i og omkring havnen.

Vi ser frem til at CLS sikrer, at vi får implementeret et nyt planlægningssystem for havnedriften, så vi kan effektivisere udnyttelsen af vores kajanlæg og kraner, arealer og medarbejdere og dermed sikre en konkurrencedygtig havnevirksomhed.

Claus Rosenbeck, Havnekaptajn, Aalborg Havn

KONXION A/S