Projekt: Intelligent Drift

20180918_055548079_iOS.jpg
05-10-2018

Den 3. oktober var der kick-off på et nyt projekt i driften på Aalborg Havn - med CLS som tovholdere for projektet. Projektet, der er baseret på lean-principper og bliver kaldt "Intelligent Drift", har til formål at sikre større effektivitet på havnen, samtidig med at der bliver sat fokus på at nedbringe spild og optimere de værdiskabende aktiviteter. Det forventes, at projektet i dets løbetid bliver omfattende ift. berøringsflader med emner som bl.a. ledelse, effektivisering, synliggørelse af resultater og trivsel.

Der er allerede afholdt tre kursusgange med undervisning, introduktion til teorierne og projektets formål og mål. Med stor succes.

Det var vores egen 'chef-træner' Carsten Søgaard og hans 'assistent' Johannes Hansen der stod for kurset, og det er også dem der i tæt samarbejde med Driften, skal gennemføre projektet.

Projektet er bestilt af Aalborg Havn på baggrund af en analyserapport af Driften, der i foråret blev udarbejdet af CLS.

KONXION A/S