Hvem er vi?

Vi er et moderne videnscenter der med udgangspunkt i en bred praksisnær erfaring og nyeste viden, udvikler og optimerer virksomheders forretningspraksis, modeller og drift. Vi har et samarbejde med Aalborg Universitet der sikrer os den nyeste viden som vi omsætter til konkrete projekter i erhvervslivet. 

Her hos CLS har vi fem hovedmissioner:

  • Vi skaber et dynamisk samarbejds- og vidensmiljø
  • Vi udvikler metoder, koncepter og værktøjer der understøtter udvikling af vækst i virksomhedsklynger
  • Vi bistår danske havne med udviklingsprojekter, som sikrer rationel og effektiv drift
  • Vi fungerer som universiteters implementeringspartner og bidrager til udvikling af inkubations- og acceleratormiljøer, klyngedannelse og netværk
  • Vi accelererer vækst i små og mellemstore virksomheder

Vi arbejder med vidensformidling, analyse og implementering af logistikløsninger og strategiske udviklingsmodeller for vækst og udvikling. Vi bidrager til at skabe værdifulde relationer mellem de forretnings-/praksis baserede kompetencer i erhvervslivet og den universitetsbaserede forskning og udvikling. 

Desuden huser vi i vores bygning på Langerak 15 i Aalborg Øst en række workshops, seminarer og konferencer, både for de virksomheder der er her på havnen, men også for andre virksomheder.

KONXION A/S