Hvem er Center for Logistik og Samarbejde?

Center for Logistik og Samarbejde beskæftiger sig med vidensformidling, implementering af logistikløsninger og forretningsmodeller til såvel private som offentlige virksomheder.

I samarbejde med Aalborg Universitet indhentes den nyeste viden fra forskningsfeltet, der omsættes til konkrete projekter, og som implementeres i virksomheder.

CLS er en aktør, som alle virksomheder kan drage nytte af, hvis de ønsker aktuelle forskningsbaserede løsninger, håndtering af konsulentopgaver omkring forbedringsprojekter, der optimerer driften og øger konkurrenceevnen.

Foruden at beskæftige os med ovenstående områder – så huser vores bygning på Langerak i Aalborg Øst en række workshops, seminarer og konferencer arrangeret af de virksomheder, der både har til huse hos os, men også andre, der har fået øjnene op for de særlige mødefaciliteter, som vi har.

Huset er skabt til virksomheder og aktører, der har behov for professionel afholdelse af møder og konferencer, men alle er naturligvis meget velkommen til at benytte sig af dem.

Vi ligger i erhvervsområdet i Aalborg Øst og det er nemt at komme til os, - og så har vi gratis parkering.

KONXION A/S