Operational Excellence

Virksomheders konkurrenceevne afhænger bl.a. af deres evne til at forbedre og forny sig. En nøje gennemgang af strukturer og processer i hele virksomheden kan øge produktiviteten og effektiviteten. OE beskæftiger sig med at forstå hvordan man kan lave løbende forbedringer i stort set alle virksomhedens processer, bl.a. ved at øge fleksibilitet samt minimere spild og fejl. Kort sagt omhandler OE strømlining af aktiviteter i virksomheden, for at få en mere effektiv og profitabel forretning.

 

Performance management

Virksomhedens strategier skal konkretiseres i vigtige processer, og disse bør løbende måles og justeres for at sikre at aktivitetere er i tråd med strategi og mål. Et øget fokus på hvordan ressourcer dedikeres til det sted hvor de skaber mest værdi, koblet med måling af effekter, gør det muligt at optimere dem.  

Hos CLS hjælper vi med: 

  • Identifikation og prioritering af målekategorier i forskellige afdelinger i virksomheden
  • Identifikation af nøgleressourcer og formulering af behov for rekruttering
  • Konsolidering af samlet ressource- og aktivitetsbillede i virksomheden og forslag til forbedringer fremadrettet

 

Enterprise Resource Planning

Virksomheders aktiviteter fordelt på hele værdikæden indeholder store mængder data. Ved en succesfuld implementering af et ERP system, kan virksomheden få et overblik over bl.a. indkøb, lager, økonomi, salg og ordrebehandling.

Hos CLS hjælper vi med:

  • Rådgivning ved valg af ERP system der kan give din virksomhed det bedste overblik, til den bedste pris
  • Optimering og bedre udnyttelse af eksisterende ERP system
  • Identifikation af vigtige data som skal følges ved målinger, samt vejledning i korrekt anvendelse af ERP-systemet i virksomhedens drift
  • Analyse af data indeholdt i eksisterende ERP system, med henblik på identifikation af områder til forbedring

 

Produktionsoptimering

I fremstillingsvirksomheder er evnen til at omdanne input til output på en effektiv måde afgørende for indtjeningsevnen. Dette inkluderer betragtninger om materiel og lønomkostninger (headcount) som relateres til produktionen.

Hos CLS kan vi hjælpe din virksomhed med:

  • Indføring i principper som LEAN og Six Sigma 
  • En analyse af anvendt materiale, ressourcer og lønomkostninger i produktionen
  • Optimering af produktionsprocessen, så de mest værdiskabende aktiviteter tilføres flest ressourcer
KONXION A/S