Operational Excellence

Virksomheders konkurrenceevne afhænger af deres evne til at forbedre og forny sig. En nøje gennemgang af strukturer og processer i hele virksomheden kan give rum for store spring i produktivitet og effektivitet. Operational excellence beskæftiger sig med opgaven i at forstå helheden hvordan man kan lave løbende forbedringer i stort set alle virksomhedens processer. Opgaven består bl.a. i at søge fleksibilitet samt minimere spild og fejl. Koncist omhandler disciplinen øvelsen i at strømline alle aktiviteter i virksomheden, for at få en mere effektiv og profitabel forretning.

 

Performance management

En klar forlængelse af virksomhedens opstillede mål og strategi er styring af ydelse og præstation for de processer som er vigtige for virksomheders konkurrenceevne. Virksomheders strategier skal konkretiseres i vigtige processer, og disse processer kan løbende måles og justeres for at sikre at virksomhedens aktiviteter er i tråd med strategi og mål. Et øget fokus på hvordan ressourcer dedikeres til det sted hvor de skaber mest værdi, koblet med måling af effekter, gør det muligt for virksomheden at optimere virksomhedens aktivitet.

CLS hjælper med:

  • Identifikation og prioritering af målekategorier for ydelse i forskellige afdelinger i virksomheden (Bl.a. ved anvendelse af Balanced Scorecard og opstilling af KPIer)
  • Identifikation af nøgleressourcer og formulering af behov for rekruttering
  • Konsolidering af samlet ressource- og aktivitetsbillede i virksomheden og forslag til forbedringer fremadrettet

 

Enterprise Resource Planning

Virksomheders aktiviteter fordelt på hele værdikæden indeholder store mængder data. Ved en succesfuld implementering af et ERP system, kan virksomheden få et overblik over bl.a. indkøb, lager, økonomi, salg og ordrebehandling.

CLS hjælper med:

  • Rådgivning ved valg af ERP system, der kan give din virksomhed det bedste overblik, til den bedste pris
  • Optimering og bedre udnyttelse af eksisterende ERP system
  • Identifikation af vigtige data som skal følges ved målinger, samt vejledning i korrekt anvendelse af ERP-systemet i virksomhedens drift
  • Analyse af data indeholdt i eksisterende ERP system, med henblik på identifikation af områder til forbedring

 

Produktionsoptimering

I fremstillingsvirksomheder er evnen til at omdanne input til output på en effektiv måde afgørende for virksomhedens indtjeningsevne. Dette inkluderer betragtninger om anvendt materiel og lønomkostninger (headcount) som relateres til virksomhedens produktion.

CLS kan hjælpe din virksomhed med:

  • Indføring i principper som LEAN og Six Sigma i produktionen
  • Analyse af anvendt materiale, ressourcer og lønomkostninger i produktionen
  • Optimering af produktionsprocessen, så de mest værdiskabende aktiviteter tilføres flest ressourcer
KONXION A/S