Lars Jøker

Lars Jøker

Direktør

Direktør, Center for Logistik og Samarbejde

Lars er uddannet Cand. Merc. i International FInansiering og Udenrigshandel fra Århus Universitet, og har masser af erfaring indenfor både forskning og erhverv. Han har bl.a. været Centerchef hos Teknologisk Institut og Center for Fiskeri og Miljøteknologi, samt teamleder for Business Teamet på den Danske Ambasade i Ghana; med ansvar for den danske støtte til Ghanas privatsektor. Derudover har Lars arbejdet med udvikling af fiskeriindustrien i Mozambique, Vietnam og Myanmar og har derigennem stor international erfaring med fokus på erhvervsudvikling og arbejde med erhvervsklynger.

Telefon: +45 60510171

lj@logsam.dk

KONXION A/S