Procurement

Mange virksomheder kan få både hurtige og markante besparelser ved at fokusere på indkøbsfunktionen i virksomheden. Kortsigtet kan en analyse af virksomhedens indkøbsfunktion give umiddelbare besparelser, der tydeligt kan ses i virksomhedens indtjening. På længere sigt giver en detailplanlægning af indkøb også mulighed for en mere strømlinet værdikæde. 

 

Indkøbsstrategi

En indkøbsstrategi for virksomheders fremtidige aktivitet skabes igennem nøje planlægning af virksomhedens fremtidige produkter og services. Gennem en analyse af virksomhedens historiske aktivitet og ønsker for vækst er det muligt at lave en konkret og effektiv indkøbsstrategi. 

Hos CLS hjælper vi med: 

  • Analyse af tidligere aktivitet og fremtidige planer, konverteret til effekter for indkøbsstrategien
  • En opdelt indkøbsplan fordelt efter virksomhedens aktivitetsniveau
  • Risikoinddeling i forhold til indkøb (forældelse, adgang til materiel, mulige råvareprisstigninger, etc.)
  • Værktøjer til forståelse for forskelige grader af risici fordelt på produktkategorier

 

Forhandlingsstrategi for indkøb

Ligesom virksomheders salgspriser skal justeres efter markedsforholdene, har virksomheder ofte større indflydelse på indkøbspriser end forventet. En forbedret forhandlingsstrategi for indkøb kan give markante prisreduktioner på indkøb af materiel og ydelser.

Hos CLS tilbyder vi:

  • Analyse af indkøbsbehov ved forskellige leverandører og muligheder for alternativer
  • Beskrivelse af parametre der kan bruges i forhandlingssituationer
  • Hjælp til forbedring af relationer mellem jer og leverandører, så en langsigtet, effektiv levering til virksomheden sikres
KONXION A/S