Procurement

Mange virksomheder kan få både hurtige og markante besparelser ved at fokusere på indkøbsfunktionen i virksomheden. I tråd med salgsplanlægning og analyse af output i værdikæden, er en nøje tilrettelagt indkøbsfunktion helt grundlæggende for virksomheders lønsomhed. Kortsigtet kan en analyse af virksomhedens indkøbsfunktion give umiddelbare besparelser, der umiddelbart kan ses i virksomhedens indtjening. På længere sigt giver en detailplanlægning af indkøb også mulighed for en mere strømlinet værdikæde, hvor der sikres minimering i overskydende lagerbeholdning og materialer/produkter i restordre.

 

Indkøbsstrategi

Gennem en analyse af virksomhedens historiske aktivitet og ønsker for vækst er det muligt at lave en konkret og effektiv indkøbsstrategi. En indkøbsstrategi for virksomhedens fremtidige aktivitet skabes gennem nøje kortlægning og planlægning af virksomhedens fremtidige produkter og services, hvor CLS hjælper med:

  • Analyse af tidligere aktivitet og fremtidige planer, og konvertering til effekter for indkøbsstrategien
  • En opdelt indkøbsplan fordelt efter virksomhedens aktivitetsniveau
  • Risikoinddeling i forhold til indkøb (forældelse, adgang til materiel, mulige råvareprisstigninger, etc.)
  • Værktøjer til forståelse for forskelige grader af risici fordelt på produktkategorier

 

Forhandlingsstrategi for indkøb

Ligesom virksomheders salgspriser skal justeres efter markedsforholdene, har virksomheder ofte større indflydelse på indkøbspriser end forventet. En forbedret forhandlingsstrategi for indkøb kan give markante prisreduktioner på indkøbt materiel og ydelser.

CLS tilbyder:

  • Analyse af indkøbsbehov ved forskellige leverandører og muligheder for alternativer
  • Beskrivelse af parametre der kan bruges i forhandlingssituationer, så indkøbspriser mindskes
  • Hjælp til forbedring af relationer mellem virksomheden og leverandører, så en langsigtet, effektiv levering til virksomheden sikres
KONXION A/S