Netværk

Det er et væsentligt perspektiv for CLS, at være i tæt indgreb med erhvervsnetværkene, således at CLS kan bidrage til, at virksomhederne gennem klyngedannelse styrker hinandens værdiskabelse.

Dette skyldes særligt, at CLS kan agere facilitator, når der i netværkene opstår ideer, hvis gennemførelse fordrer samarbejde mellem flere virksomheder.

Med andre ord kan CLS samle virksomheder om fælles projekter og sørge for, at ideerne føres ud i livet, specielt hvor det er svært for den enkelte virksomhed.

CLS er særligt aktiv i følgende netværk:

 

 

 

CLS har desuden et tæt samarbejde med Maritim Center for Optimering og Drift (MARCOD) og Artic Consensus:

 

 

 

 

KONXION A/S