Strategy and Management

Globaliseringen har medført en intensiveret konkurrence for de fleste virksomheder. Det betyder at virksomheder skal arbejde med præcist definerede målsætninger og en konkretiseret strategi. Samtidigt skal virksomhedens målsætninger og strategi være gearet til en omskiftelig markeds- og konkurrencesituation.

CLS tilbyder dyb praktisk- og forskningsbaseret viden indenfor virksomhedens strategiarbejde, og kan ligeledes tilbyde sparring og hjælp til implementering af konkrete projekter i virksomheden. CLS besidder en bred indsigt i virksomheders udfordringer med projektimplementering, og vi guider virksomheder til at optimere sammenhængskraften mellem målsætninger for fremtiden og det enkelte projekt.

Change Management

Selv om virksomheder har fokus på mål-, strategi- og projektplanlægning kan interne faktorer eller nye muligheder og trusler i markedet kræve at virksomheden forandrer sig. Når virksomheden træffer en beslutning om en ny retning, er der mange mekanismer i spil. For virksomheder er det helt essentielt, at der sikres en effektiv, transparent og målrettet forandringsstrategi. Gennem denne kan forandringsprocessen optimeres og negative udfald kan minimeres.

CLS hjælper med:

  • Beskrivelse af virksomhedens vision for fremtiden og legitimering af forandringen
  • Identifikation af relevante parter som skal indgå i forandringsprocessen
  • Milepælsplan for forandringsprocessen og beskrivelse af kritiske faktorer
  • Strategi for kommunikation med interessenter i hele processen
  • Skalering af strategiske initiativer

Project Management

Virksomheders mål og ambitioner operationaliseres ofte gennem projekter i virksomheden. Projekter skal forstås som bestræbelser der har en defineret begyndelse og ofte et defineret endemål. Formålet med projektledelse er at sikre en effektiv fremgang, helt fra konceptudvikling til færdig implementering af projektet. Projekter arbejder ofte ud fra faktorerne tid, omkostning og

målsætning. Hertil findes der en række værktøjer som kontrollerer processer, målsætninger, effektivitetsmålinger, kritiske begivenheder, risk planning etc.

CLS kan hjælpe din virksomhed med at:

  • Definere målsætninger for projekter
  • Budgetplanlægning for enkelte projekter
  • Planlægge tidshorisont og konkretisere deliverables
  • Identificere kernefaktorer for projektsuccess og give værktøjer til måling af disse faktorer
  • Give værktøjer til go/kill beslutninger for projekter

KONXION A/S