Strategy and Management

Globaliseringen har medført en intensiveret konkurrence for de fleste virksomheder der kræver præcist definerede målsætninger og en konkretiseret strategi der skal være gearet til en omskiftelig markeds- og konkurrencesituation.

Vi tilbyder dyb praktisk- og forskningsbaseret viden indenfor virksomhedens strategiarbejde, og kan ligeledes tilbyde sparring og hjælp til implementering af konkrete projekter. CLS besidder en bred indsigt i de udfordringer virksomheder oplever med projektimplementering, og vi guider til at optimere sammenhængskraften mellem målsætninger for fremtiden og det enkelte projekt.

 

Change Management

For virksomheder er det helt essentielt, at der sikres en effektiv, transparent og målrettet forandringsstrategi når der træffer en beslutning om en ny retning. Forandringsstrategien kan være medvirkende til optimering af forandringsprocessen og minimering af negative udfald. 

Hos os hjælper vi med:

  • Beskrivelse af virksomhedens vision for fremtiden og legitimering af forandringen
  • Identifikation af relevante parter som skal indgå i forandringsprocessen
  • Milepælsplan for forandringsprocessen og beskrivelse af kritiske faktorer
  • Strategi for kommunikation med interessenter i hele processen
  • Skalering af strategiske initiativer

 

Project Management

Formålet med projektledelse er at sikre en effektiv fremgang, helt fra konceptudvikling til færdig implementering af projektet. Hertil tilbyder vi en række værktøjer som kontrollerer processer, målsætninger, effetivitetsmålinger, kritiske begivenheder, risk planning med mere. 

Hos CLS hjælper vi med at: 

  • Definere målsætninger for projekter
  • Budgetplanlægge enkelte projekter
  • Planlægge tidshorisont og konkretisere deliverables
  • Identificere kernefaktorer for projektsuccess og give værktøjer til måling af disse faktorer
  • Give værktøjer til go/kill beslutninger for projekter

KONXION A/S