Supply Chain Management

En øget forståelse for hvordan virksomhedens produkter/ydelser indgår i den samlede forsyningskæde øger forståelsen for hvor og hvordan værdi skabes. En beskrivelse af virksomhedens rolle i den samlede forsyningskæde kan styrke virksomhedens forhandlingssituation overfor leverandører og kunder, og giver samtidigt mulighed for værdioptimering af virksomhedens aktiviteter. En forbedret evne til at forstå virksomhedens rolle i værdikæden minimerer således risici og giver mulighed for at virksomheden bruger mest mulig tid hvor den størst mulige værdi skabes.

 

Sales and Operations Planning

S&OP vedrører virksomheders muligheder for fremtidig indtjening og dertilhørende justeringer af outputrelaterede aktiviteter. Denne øvelse skal sikre, at virksomhedens aktiviteter svarer til det forventede salg, for at minimere potentiel overproduktion. Virksomhedens salgs- og aktivitetsplanlægning indeholder således betragtninger om fremtidigt salg, efterspørgsel af produkterne, planlægning for leverancer, etc.

CLS hjælper jeres virksomhed med:

 • Sales forecasting og afstemning af kundebehov
 • At finde løsninger på variation i efterspørgsel, således virksomhedens påvirkning mindskes
 • Planlægning af fremtidig kapacitet
 • Lave en samlet opdelt plan (eks. måned/kvartal/halvårlig) for salg og virksomhedens tilsvarende aktivitet

 

Distribution

Virksomheders forståelse for distribution er ofte forbundet med en række praktiske hensyn, men samtidigt også en lang række historiske traditioner for hvilke distributionsmuligheder man vælger at anvende i givne brancher. Distributionsplanlægning inkluderer overvejelser om hvilke kanaler produkter/ydelser skal anvendes for at nå ud til kunden. CLS kan hjælpe jer med at optimere jeres distribution på flere måder, eksempelvis:

 • Overblik og valg af distributionsled
 • Valg eller revurdering af distributionskanaler i forhold til produkter/ydelser
 • Omkostningskalkule og risikoanalyse ved at tilføje eller fjerne led i distributionskæden.

 

Lager

Lagerstyring er en præcisionsøvelse. I praksis giver et varelager fordele ved at reducere lead-time, hvor man samtidigt også kan tage højde for variation i efterspørgsel, sæsonudsving, mulighed for at producere mange enheder på engang (masseproduktionsfordele, eks. ved dyr drift på opstart af en maskine eller materiel som skal bearbejdes på én gang). Imidlertid kan lageret også medføre en stor pengebinding. Her risikerer virksomheder at udvikle et lager som ikke modsvarer virksomhedens salgsaktivitet. Derudover kommer problemer som forældelse af varer samt unødvendigt store kontrolsystemer for at kontrollere lagerstatus. Den optimale løsning er således at finde en balance i sit lager, så man kan imødekomme uforudset efterspørgsel, tage hensyn til driften og produktionsfordele, men samtidigt undgå en unødvendigt høj pengebinding.

CLS kan hjælpe med:

 • Udregning af lagerets omsætningshastighed
 • Analyse af SKU (Stock Keeping Unit) og opdeling mellem enheder
 • Identifikation af mulighed for nedskalering af lager
 • Udregning og analyse af relativ omkostning for liggetider af produkter (f.eks. ved forskellig forældelseshastighed)
 • Implementering af lagerstyringsløsninger

 

Service design

Kundernes oplevelse af virksomhedens ydelser skal løbende forbedres. En identifikation af brugerens oplevelse af en ydelse indebærer at virksomheden

skal sikre at denne både lever op til kundernes nuværende forventninger, men også skaber mulighed for tilpasning til fremtidens krav.

CLS kan hjælpe med:

 • Analyse af kunders oplevelse af produkt/service
 • Redesign af eksisterende servicetilbud
 • Præsentation af metoder og værktøjer til evaluering af servicetilbud.
KONXION A/S