Supply Chain Management

En beskrivelse af virksomhedens rolle i den samlede forsyningskæde kan styrke virksomhedens forhandlingssituation overfor leverandører og kunder, og giver samtidig mulighed for værdioptimering af virksomhedens aktiviteter. Vi hjælper med at skabe en øget forståelse for hvordan virksomhedens produkter/ydelser indgår i den samlede forsyningskæde, og hjælper med at øge forståelsen for hvordan værdi skabes. En forbedret evne til at forstå virksomhedens rolle i værdikæden minimerer således sicisi og giver mulighed for at virksomheden bruger mest mulig tid hvor den størst mulige værdi skabes. 

 

Sales and Operations Planning

SOP vedrører virksomheders muligheder for fremtidig indtjening og dertilhørende justeringer af outputrelaterede aktiviteter. Denne øvelse skal sikre, at virksomhedens aktiviteter svarer til det forventede salg, for at minimere overproduktion. 

Hos CLS hjælper vi med:

 • Salgsprognoser og afstemning af kundebehov
 • At finde løsninger på variation i efterspørgsel, så påvirkningen på virksomheden mindskes
 • Planlægning af fremtidig kapacitet
 • Lave en samlet opdelt plan (eks. måned/kvartal/halvårlig) for salg og virksomhedens tilsvarende aktivitet

 

Distribution

Virksomheders forståelse for distribution er ofte forbundet med en række praktiske hensyn samt branchebestemte praksisser. Distributionsplanlægning inkluderer overvejelser om hvilke kanaler der skal anvendes til produkter/ydelser, for at nå ud til kunden. 

Vi kan hjælper jer med: 

 • Overblik og valg af distributionsled
 • Valg eller revurdering af distributionskanaler i forhold til produkter/ydelser
 • Omkostningskalkule og risikoanalyse ved at tilføje eller fjerne led i distributionskæden.

 

Lager

Lagerstyring er en præcisionsøvelse. Der er fordele ved at reducere lead-time samtidig med at bibeholde højdetagen for eventuelle efterspørgselsvaritioner, sæsonudsving og mulighed for masseproduktion samt omkostningerne derved. Varelageret kan repræsentere en stor pengebinding hvis virksomheden udvikler et lager som ikke modsvarer salgsaktiviteten. Den optimale løsning er derfor at finde en balance så man kan imødekomme uforudset efterspørgsel, tage hensyn til driften og produktionsfordele og samtidig undgå en unødvendig høj pengebinding. 

Hos CLS kan vi hjælpe med: 

 • Udregning af lagerets omsætningshastighed
 • Analyse af SKU (Stock Keeping Unit) og opdeling mellem enheder
 • Identifikation af mulighed for lagernedskalering
 • Udregning og analyse af relativ omkostning for liggetider af produkter (f.eks. ved forskellig forældelseshastighed)
 • Implementering af lagerstyringsløsninger

 

Service design

Kundernes oplevelse af virksomhedens ydelser skal løbende optimeres. En identifikation af oplevelsen af en ydelse indebærer at virksomheden skal sikre at den både lever op til kunderne nuværende forventninger, men også skaber mulighed for tilpasning til fremtidens krav. 

Hos CLS kan vi hjælpe med:

 • Analyse af kunders oplevelse af produkt/service
 • Redesign af eksisterende servicetilbud
 • Præsentation af metoder og værktøjer til evaluering af servicetilbud.
KONXION A/S