Triple Helix

Triple Helix er en model for et samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og det offentlige, som gerne skal føre til innovation, vækst, velstand og flere jobs.

Dette samarbejde kommer imidlertid ikke af sig selv - nogen skal facilitere det - få de gode ideer ført ud i livet - sikre, at det dynamisk samspil i 'Triple Helix' resulterer i løsninger, der implementeres i virksomhederne. 

Fokus i CLS er at fungere som universitetets implementeringspartner for erhvervsrelevant viden om logistik og samarbejde hos konkrete virksomheder.

  

CLS søger partnerskaber med andre erhvervsfremmeinitiativer i regionen samt indenfor relevante nationale og internationale programmer. CLS vil gennem samarbejde med relevante netværk understøtte udviklingen af klynger og erhvervsmiljøer indenfor eksempelvis Logistik og Transport, Arktis og Grønland, Vindmølleindustrien og Green Tech.

KONXION A/S