Samarbejde i højsædet

Hos CLS samarbejder vi med flere organisationer og netværk inden for det offentlige, såvel som erhvervslivet og Aalborg Universitet. Vi søger hele tiden partnerskaber med andre erhvervsfremmeinitiativer i regionen samt inden for relevante nationale og internationale programmer. Vi ønsker gennem samarbejde med relevante netværk at understøtte udviklingen af klynger og erhvervsmiljøer.

Triple Helix

'Triple Helix' er en model for et samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og det offentlige, som gerne skal føre til innovation, vækst, velstand og flere jobs.

Dette samarbejde kommer imidlertid ikke af sig selv. Nogen skal facilitere det og få de gode ideer ført ud i livet - sikre, at det dynamisk samspil i 'Triple Helix' resulterer i løsninger, der implementeres i virksomhederne. 

Vores fokus er netop at være denne facilitator samt at fungere som universitetets implementeringspartner for erhvervsrelevant viden om logistik og samarbejde hos konkrete virksomheder.

  

 

KONXION A/S