Arbejdsområder

Arbejdsområder

Vi leverer analyser, hjælp til implementering og opfølgning på jeres projekter, fordi vi ved at succes afhænger af hele processen og at værdi ikke skabes af sig selv.

Vi tilbyder løsninger tilpasset jer, fordi vi ved, at virksomheder er lige så forskellige som menneskene i dem.

Udviklings- og
samarbejdsprojekter

Udvikling af nye strategier og tiltag kræver overblik og indsigt. Det tager derfor lang tid og virksomheder kan drage fordel af andres kompetencer og ideer, så de kan koncentrere sig om deres egne kerneopgaver.

Arbejde med udvikling af projekter og tiltag kan være kompliceret og tidskrævende – men det er også her man kan hente de største gevinster. En facilitator med solidt netværk og brede kompetencer kan give indblik i muligheder og potentielle samarbejdspartnere – nogle gange på tværs af brancher.

Ledelses-, logistik- og optimeringsopgaver

Analyse af de vigtige elementer og led i en virksomheds forsyningskæde kan give et større indblik i, hvad nuværende status er, og kan afdække potentielle muligheder for forbedringer.

En dybdegående analyse af de processer og aktiviteter, der sker i en virksomhed kan give et overblik over, hvilke forandringer, der skal til for at skabe et bedre workflow og fjerne unødvendige processer såsom spild, returløb, uhensigtsmæssige arbejdsmetoder. Herved skabes de bedste forudsætninger for, at virksomheden kan skabe et bedre flow og vækste.

Ved at analysere processer og aktiviteter for en virksomhed kan man opnå indsigt om hvor de enkelte teams og medarbejdere kan gøre en forskel, og derigennem lave ændringer der øger værdiskabelse og giver plads til vækst.

Bæredygtig erhvervsudvikling

Vi møder i dag ordet bæredygtighed alle vegne. Men hvad ligger der egentlig bag begrebet og hvordan arbejder vi, i CLS, med bæredygtighed og erhvervsudvikling. Vi ønsker at omsætte begreberne til værdiskabende aktiviteter til gavn for samfundet og virksomhederne, med udgangspunkt i den nyeste viden.

CLS fokuserer indsatsen på bæredygtig erhvervsudvikling på følgende to akser:

Kursus- og konferencecenter

In-house kurser og konferencecenter – tæt på både havn og by.
Vores konferencecenter er fuldt udstyret med moderne IT- og præsentationsløsninger, hvor indretningen, belysningen og møblerne er valgt med tanke om komforten, lyset og luften – så I får de bedste rammer for jeres besøg.