Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling

Vi møder i dag ordet bæredygtighed alle vegne. Men hvad ligger der egentlig bag begrebet og hvordan arbejder vi i CLS med Bæredygtighed og Erhvervsudvikling. Vi ønsker at omsætter begreberne til værdiskabende aktiviteter til gavn for samfundet og virksomhederne, med udgangspunkt i den nyeste viden.

Når man taler om bæredygtighed og udvikling, så har FN med sine 17 verdensmål defineret den internationale målsætning, med 169 delmål, som forpligter FN’s 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. I CLS anser vi de 17 Verdensmål/delmål som vigtige milepæl som vi ønsker at spejle vores projekter i, og dermed bidrage til at målene indfries i 2030.

CLS har sammen med adskillige andre aktører arbejdet på at gøre Aalborg til Danmarks Grønne Testområde og dette arbejde har ført til etablering af Green Hub Denmark (GHD). GHD er en fælles platform for Nordjylland som skal være med til at understøtte den grønne omstilling i Nordjylland og formidle disse resultater således at virksomhederne der deltager kan nyde forretningsmæssig gavn af dette udstillingsvindue til verden.
Konkret påtager CLS sig blandt andet opgaven at videreføre Miljøplus+ projektet, der er gennemført fra 2017-2020, og som har fokuseret på at gøre erhvervsområdet i Aalborg Øst til inkubator for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller på miljøområdet.

CLS fokuserer indsatsen på bæredygtig erhvervsudvikling på følgende to akser:

  • Grøn Omstilling: CLS arbejder blandet andet med kortlægning, analyse og scenarieoverslag for en række danske produktionshavne. Man ønsker sammen at sikre, at den grønne omstilling i havnene og i deres opland, bidrager til yderligere beskæftigelse og meromsætning inden for offshore vind-området mv.
  • Digitalisering: Her arbejder CLS både med direkte rådgivning til havneadministrationen og med større udviklingsprojekter, eksempelvis Maritimt Block-kraft, hvor digitalisering er med til at fremme produktiviteten og skabe bæredygtige resultater hos virksomhederne.
    Klik her for at læse vores informationsfolder der giver et større indblik i resultaterne af projektet

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 30 32 64 04