Forretningsudvikling

Forretningsudvikling

I forretningsudvikling udvikler vi redskaberne og indsigterne til implementering af virksomhedens strategi. Samtidigt fokuserer vi på innovation af den eksisterende forretningsmodel med en stærk kobling til strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem tiltænkte planer og pludseligt opstående begivenheder.

Vores spidskompetence er på forandringer i forretningsmodellen samt de dertilhørende strategiske- og operationelle problematikker og implikationer.

Når man taler om forretningsudvikling som organisatorisk teori, fokuserer man ofte på den systematiske tilgang til at finde de muligheder for vækst, der allerede befinder sig inden for den eksisterende forretningsmodel og strategi.

Når man taler om forretningsudvikling som en organisatorisk praksis betyder det, at man tilgår området med et bredere perspektiv, som kan inkludere ændringer af strategien. Det vil derfor sige, at man bevæger sig udenfor de eksisterende muligheder, og skaber derved adgang til nye.

For at sikre det bedste resultat arbejder vi derfor både med udvikling af forretningsmodellen og udvikling eller videreudvikling af strategien.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 30 32 64 04