Forretningsudvikling

Forretningsudvikling

I forretningsudvikling udvikler vi redskaberne og indsigterne til implementering af virksomhedens strategi. Samtidigt fokuserer vi på innovation af den eksisterende forretningsmodel med en stærk kobling til strategiudvikling – heriblandt hvordan strategi bliver realiseret gennem et samspil mellem tiltænkte planer og pludseligt opstående begivenheder.

Når man taler om forretningsudvikling som organisatorisk teori, fokuserer man ofte på den systematiske tilgang til at finde de muligheder for vækst, der allerede befinder sig inden for den eksisterende forretningsmodel og strategi.

Når man taler om forretningsudvikling som en organisatorisk praksis betyder det, at man tilgår området med et bredere perspektiv, der kan inkludere ændringer af strategien. Det vil derfor sige, at man bevæger sig udenfor de eksisterende muligheder, og skaber adgang til nye.

For at sikre det bedste endelige resultat arbejder vi derfor både med udvikling af forretningsmodellen og udvikling af strategien, men også med mulighederne for udvikling af forretningen med den allerede eksisterende strategi.

Vores spidskompetence er på forandringer i forretningsmodellen samt de dertilhørende strategiske problematikker og implikationer.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 20 65 55 67