Skip to main content

Fremtidens virksomhedsmiljø?

Hvordan ser fremtidens virksomhedsmiljø ud? Vi har hos CLS haft fornøjelsen af at være indblandet i to projekter, der er blevet udarbejdet med formålet om, at udforske mulig udvikling af det danske erhvervsmiljø. Der er rettet særligt fokus på samarbejde og økonomiske kredsløb og hvordan det kan forøge virksomheders konkurrenceevne.

Uafhængigt af hinanden har vi haft Leonie Schlüter og Frederik Lisborg Knudsen tilknyttet CLS i forbindelse med udarbejdelsen af deres respektive kandidatspecialer. Begge specialer omhandlede samarbejde og værdien af samskabelse mellem virksomheder.

Leonies projekt handlede om nytænkning af økonomiske relationer, og hvordan man i fremtiden kan skabe en mere cirkulær og bæredygtig økonomi og produktion i virksomheder. Leonies projekt er udarbejdet med Miljøplus+ – et samarbejdsprojekt mellem Port of Aalborg, AAU og House of Energy – mens Frederiks projekt er udarbejdet i samarbejde med Port of Aalborg.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Leonies projekt, kan det findes her

Frederiks opgave byggede videre på Leonies’ projekt, og handlede om værdiskabelsen af virksomhedsklynger på Aalborg havn, samt hvordan man gennem analyse af klyngerne kan finde fælles værdikæder.

Klyngedannelsen på havnen giver større mulighed for økonomiske og organisatoriske fordele for virksomhederne – og dermed øget vækst – da man drager nytte af hinandens fælles faciliteter, værdistrømme og f.eks. know-how.

Her kan CLS spille en rolle. Vi fungerer som katalysatorer mellem virksomhederne, og kan i et samarbejde hjælpe med at identificere fællestræk og kompetencer og dermed de mulige potentialer, der ligger gemt.

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS