GRØN

Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland

GRØNNE RESSOURCE-ØKOSYSTEMER NORDJYLLAND (GRØN)

GRØN er et udviklingsprojekt, som er støttet af Regionalfonden (ERDF). Projektet skal sikre udvikling og facilitering af industrielle symbioser i 100 deltagende SMV’er i Nordjylland gennem grønne forretningsmodeller.

Industrielle symbioser (IS) involverer og engagerer SMV’erne til deling eller udveksling af materialer såsom vand, energi, etc.. Deling og udveksling af ressourcer skaber synergier og styrker værdikædesamarbejder mellem SMV’er på tværs af brancher. Vi tror på at en virksomheds spild kan blive en andens virksomheds guld.

Projektet understøtter Regionsrådets ”Regional Udviklingsstrategi for 2020-2023: Mulighedernes Nordjylland”, særligt ved at styrke sammenhængskraften i Nordjylland ved at facilitere samarbejde i mellem virksomheder og organisationer. GRØN understøtter tilsvarende Regionsrådets mål om grøn omstilling og ressourceeffektivitet ved at facilitere industriel symbiose, der leder til ressourcebesparelser.

GRØN bidrager også til at nå målsætningen om en 70% reduktion af CO2-emissioner i 2030.

Har du lyst til at vide mere eller skal din virksomhed blive en del af projektet? 

Krav til virksomheden:

  • Din virksomhed er en SMV – Det vil sige, at der er under 250 årsværk, under 43 mio Euro i balance, 50 mio Euro i omsætning
  • I er klar til at investere tid til screening af virksomheden og et efterfølgende konsulentforløb.
  • Virksomhedensledelse støtter projektet aktivt gennem hele forløbet.

Du får: 

  • En gennemgang af din virksomheds ressourceforbrug – materialer, energi osv.
  • En kort beskrivelse af de største potentialer for din virksomhed
  • Tilbud om samarbejder med andre virksomheder – lokalt så vidt muligt
  • Nye samarbejdspartnere
  • En plan for, hvordan potentialerne kan realiseres, og hvornår og hvordan det vil være mest fordelagtigt
  • Tæt sparring og opfølgning hele forløbet igennem af en fast tilknyttet kontaktperson, som har erfaring inden for virksomhedssamarbejder, bæredygtig omstilling og procesoptimering.

GRØN PROJEKTET SAMARBEJDER BL.A. MED:

Stadig nysgerrig? Så kan du se vores lille video fra kickoff-webinaret, hvor du får en kort og præcis indføring i projektet

Teaser kickoff webinar

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 40 40 89 47