Skip to main content
 
 

GRØN

Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland

GRØNNE RESSOURCE-ØKOSYSTEMER NORDJYLLAND (GRØN)

GRØN er et udviklingsprojekt, som er støttet af Regionalfonden (ERDF). Projektet skal sikre udvikling og facilitering af industrielle symbioser i 100 deltagende SMV’er i Nordjylland gennem grønne forretningsmodeller.

Industrielle symbioser (IS) involverer og engagerer SMV’erne til deling eller udveksling af materialer såsom vand, energi, etc.. Deling og udveksling af ressourcer skaber synergier og styrker værdikædesamarbejder mellem SMV’er på tværs af brancher. Vi tror på at en virksomheds spild kan blive en andens virksomheds guld.

Projektet understøtter Regionsrådets ”Regional Udviklingsstrategi for 2020-2023: Mulighedernes Nordjylland”, særligt ved at styrke sammenhængskraften i Nordjylland ved at facilitere samarbejde i mellem virksomheder og organisationer. GRØN understøtter tilsvarende Regionsrådets mål om grøn omstilling og ressourceeffektivitet ved at facilitere industriel symbiose, der leder til ressourcebesparelser.

GRØN bidrager også til at nå målsætningen om en 70% reduktion af CO2-emissioner i 2030.

Har du lyst til at vide mere eller skal din virksomhed blive en del af projektet? 

Krav til virksomheden:

  • Din virksomhed er en SMV – Det vil sige, at der er under 250 årsværk, under 43 mio Euro i balance, 50 mio Euro i omsætning
  • I er klar til at investere tid til screening af virksomheden og et efterfølgende konsulentforløb.
  • Virksomhedensledelse støtter projektet aktivt gennem hele forløbet.

Du får: 

  • En gennemgang af din virksomheds ressourceforbrug – materialer, energi osv.
  • En kort beskrivelse af de største potentialer for din virksomhed
  • Tilbud om samarbejder med andre virksomheder – lokalt så vidt muligt
  • Nye samarbejdspartnere
  • En plan for, hvordan potentialerne kan realiseres, og hvornår og hvordan det vil være mest fordelagtigt
  • Tæt sparring og opfølgning hele forløbet igennem af en fast tilknyttet kontaktperson, som har erfaring inden for virksomhedssamarbejder, bæredygtig omstilling og procesoptimering.

GRØN PROJEKTET SAMARBEJDER BL.A. MED:

Stadig nysgerrig? Så kan du se vores lille video fra kickoff-webinaret, hvor du får en kort og præcis indføring i projektet eller pitch brochuren, som giver et hurtigt overblik.

Teaser kickoff webinar

Pitch_GRØN

Børsen Bæredygtig Cases har udpeget de 50 mest innovative, spændende projekter i Danmark, der skubber til den grønne omstilling på både lokalt og nationalt plan – og GRØN er blevet udpeget som et af projekterne. Med GRØN har Port of Aalborg i samarbejde med lokale aktører skabt grønne symbioser med nordjyske virksomheder, der kan udnytte hinandens ressourcer og sikre bl.a. energibesparelser, som er med til at forbedre konkurrenceevnen for særligt de nordjyske SMV’er. Læs pressemeddelelsen her.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 40 40 89 47

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS