Skip to main content

Hvordan kan man udvikle Danske havnes forretningsmodeller?

Udviklingen af Danske erhvervshavnes forretningsmodeller har været omdrejningspunktet i en Ph.d.-afhandling, som en af CLS’ medarbejdere har udarbejdet. Fokus i opgaven lå på, hvilke roller Port of Aalborg har og får samt hvordan man som organisation må tilpasse sig udviklingen på markedet.

Hvordan kan man udvikle Danske havnes forretningsmodeller?

 

Det er et spørgsmål, Louise Brøns Kringelum i forbindelse med sin Ph.d.-afhandling  tog op, og i samarbejde med Port of Aalborg har forsøgt at svare på.

Det primære fokus for projektet lå på, hvilke roller Port of Aalborg har og får, og hvordan havnen organisatorisk skal tilpasse sig. Louise undersøgte, hvordan man kunne udvikle danske havnes forretningsmodeller, så den værdi havnen skaber kunne blive mere eksplicit.

Et samarbejde mellem Port of Aalborg og den Hollandske tungløfts- og logistikkoncern Mammoet blev hovedfokus i hendes Ph.d.-afhandling, og i dette samarbejde forsøgte hun at belyse hvordan man bedst muligt kunne udnytte ressourcerne mellem de to aktører.

 

Igennem projektet blev Louise inviteret indenfor hos havnen, både i den tekniske afdeling, og i marketingafdelingen. Dette gjorde, at hun fik rig mulighed for at indsamle viden, som senere kunne bruges til at skabe større kendskab til de processer, der foregår på Aalborg Havn. Det handlede nemlig også om en anerkendelse af forskellige roller for havnene, baseret på størrelse og opgaver, og derigennem hvilke roller de enkelte havne i fremtiden kunne påtage sig.

 

 “Man får sjældent noget ud af at sidde fuldstændig isoleret og sige, vi er en havn, vi kan det her, uden at kigge ud over [vores egne aktiviteter]”

Igennem sin forskning blev det klart for Louise, at det egentlige fokus for havnen ikke kun lå på at udvikle en ny business case overfor deres kunder, men i højere grad også om at ændre den organisatoriske selvforståelse, interaktionen med kunderne og deres forståelse af Port of Aalborg.

At forandre havnens forretningsmodeller er derfor en proces, som rækker ud over havnens egne aktiviteter, og i højere grad gentænke den værdiskabelse, som sker både i de enkelte virksomheder og potentielt i samarbejde på tværs af organisatoriske grænser. Det er nemlig vigtigt, at begge parter anerkender den værdi, der bliver skabt – og forstår den – for at den lykkes.

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS