Skip to main content

Intelligent Drift

Intelligent Drift er et samarbejde mellem CLS, Port of Aalborg og ASC. Projektets fokus er en optimering og effektivisering af havnens drift. Projektet er en længerevarende opgave, der spænder over flere år, og omhandler indsamling og analyse af data, samt indførelse af konkrete tiltag angående procesændringer og implementering af nye arbejdsmetoder. I projektet er der blandt andet blevet arbejdet med kompetenceudvikling hos driftens personale, samt digitalisering af elementer såsom tidsregistrering og planlægning af aktiviteter. Idéen er, at der skal større fokus på værdiskabende aktiviteter, og at der skal mindskes spild af tid, fjernelse af silotænkning og skabes et bedre arbejdsmiljø på tværs af opgaver og teams.

I projektet er der blandt andet løbende blevet arbejdet med nedenstående indsatsområder:

  • Implementering af et operationelt ledelsessystem – med ny mødestruktur, benyttelse af planlægningssystemer, tavler og KPI’er.
  • Øget samarbejde og kommunikation på tværs af organisationen med henblik på at hjælpe hinanden med at se muligheder fremfor udfordringer.
  • Ressourcestyring – der er implementeret forskellige planlægningsniveauer, som styrer ressourcerne på kort og på lang sigt.
  • Kompetenceoverblik over driftsfunktioner.
  • Et nyt tidsregistreringssystem med registreringer på opgaveniveau, som har dannet grundlag for analyse af blandt andet prissætninger på forskellige opgaver.

 

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS