Vores netværk

Vi løfter i flok

Tværfaglighed og udvikling

- hvor samarbejde er i højsædet

Eksterne ressourcer

Vi arbejder med vidensformidling, implementering af logistikløsninger og udvikling af forretningsmodeller. Vores tætte samarbejde med Aalborg Universitet sikrer, at du altid får opgaver løst med afsæt i den nyeste viden.

Vi udnytter vores netværk aktivt for at have det bedst mulige udgangspunkt i vores arbejde, uanset om det er deling af viden eller indhentning af specifikke eksterne ressourcer.

Vi er det betydningsfulde mellemled, der hjælper med at etablere de rette forbindelser imellem virksomhederne, sådan at alle kan opnå deres fulde potentiale.

For os er det vigtigt at opgaver og problemstillinger løses af dem, der er mest kompetente. Vi tilknytter derfor ofte eksterne ressourcer for at finde de rigtige og bedste løsninger. Rekrutteringsbasen for dette er oftest universiteterne, men også andre kompetente vidensmiljøer som erhvervshuse, erhvervskonsulenter, godkendte teknologiske service institutioner mv.