Vores netværk

Vi løfter i flok

Tværfaglighed og udvikling

- hvor samarbejde er i højsædet

Quadro Helix

Afgørende for fremtidig udvikling, vækst, velstand og flere jobs er, at vi skal være hurtigere og bedre til at udnytte den viden og de ressourcer vi har tilgængelige.

Vi mener, at den største barriere for denne innovation i dag er, at der mangler en kobling imellem forskning, erhvervsliv, privat og kommune – og det er netop her at vi spiller en rolle.

At omsætte forskningsrelateret viden til operationelle løsninger kræver solid erfaring med hvordan virksomhederne agerer og fungerer samtidig med en dyb og bred indsigt i Universitetets univers – læg dertil en bred kontaktflade til offentlige myndigheder og et solidt kendskab til den private borger, og så har man hele essensen af Quadro Helix og dermed CLS’ absolutte styrkeposition.

Det er nemlig samarbejder som disse, der er med til at gøre os til en betydningsfuld implementerings- og sparringspartner. Quadro Helix er derfor en strategi/model/vision om at føre ideerne ud i livet, i fællesskab.

Eksterne ressourcer

Vi arbejder med vidensformidling, implementering af logistikløsninger og udvikling af forretningsmodeller. Vores tætte samarbejde med Aalborg Universitet sikrer, at du altid får opgaver løst med afsæt i den nyeste viden.

Vi udnytter vores netværk aktivt for at have bedst mulige udgangspunkt i vores virke – hvad end det er deling af viden eller indhentning af specifikke eksterne ressourcer.

Det betyder også, at vi er den vigtige mellemmand, der hjælper med at lave de rette forbindelser virksomhederne imellem, sådan at alle kan opnå deres fulde potentiale.

For os er det vigtigt at opgaver og problemstillinger løses kompetent og derfor samarbejder vi ofte med eksterne profiler for at finde de rigtig løsninger og have optimal indsigt i udfordringer.
Vores stærkeste partner ved dette er universiteterne, som vi har en særligt nær tilknytning til, men også virksomheder med viden og virke af relevant karakter.