Projektudvikling og Samarbejdsprojekter

Projektudvikling og Samarbejdsprojekter

Projektudvikling og samarbejdsprojekter følger en fast, men fleksibel model, som indeholder analyse/screening, projektstyring, implementering og evt. udarbejdelse af white paper eller kommunikationsplan, afhængigt af behovet.
Varigheden af projekter er typisk fra 6 måneder til 2 år, inden de afsluttes.

Vi kortlægger og udvikler indsatsområderne og skaber mulighed for at eksekvere de aftalte analyser og projekter. Vores fokus er, at indsatsområderne bliver forretningsdrevet, konkrete og værdiskabende, så organisationen dermed vil have større incitament for at handle på de aftalte projektleverancer. Derfor er projektudvikling med en solid forankring en af CLS’ absolutte styrker.

Vores leverancer er baseret på et solidt fundament, med fokus på:

  • Projektstyring
  • Tidsplanlægning
  • Økonomistyring
  • Funding af projekter

Fordi strategiudvikling har en stærk kobling til strategieksekvering vil der være en naturlig sammenhæng mellem de to indsatsområder, hvilket svarer til en sammenhæng mellem det overordnede teoretiske element, og det mere jordnære og praktiske element.

En stærk kobling mellem erhverv og vidensmiljøer er også kendetegnende for vores projekter, hvor teori og praksis går op i en højere enhed.

Vi samarbejder særligt nært med vidensmiljøer, repræsenteret ved:

  • Aalborg Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Vores projekter bliver derudover styrket gennem vores samarbejde med virksomheder og netværk, samt samarbejde med det offentlige.

Kombinationen af de ovennævnte samarbejdspartnere er også hvad definerer vores arbejde ud fra idéen om Quadro Helix, hvor der arbejdes mod fælles mål for både det offentlige, erhvervslivet, borgerne og den private sektor.

Af relevante indsatsområder kan bl.a. nævnes projektarbejde i relation til infrastruktur (eksempelvis udvikling af trafik- og havnesystemer), implementering af FN’s verdensmål og arbejde med CSR, kortlægning af digitaliseringsbehov og udvikling af Grøn omstilling.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 20 65 55 67