Skip to main content
 
 

Strategiudvikling

Strategiudvikling

Når man taler om strategiudvikling, sættes der fokus på den dynamik og konkurrence, der er i virksomhedens omverden.

De detaljerede strategiske planer, som man tidligere har anvendt, har i dag kun begrænset effekt. I stedet kan man se organisationen som en kombineret forretning, hvoraf aktiviteter skal beskyttes, mens andre skal udvikles. Derved udvikles organisationen ved at skabe, udvikle, udnytte og afvikle forretninger i en vekselvirkning mellem en fast base og forandringer.

I vores tilgang til strategiudvikling arbejder vi ud fra en præmis om, at arbejdet skal være en løftestang til involvering og fælles prioritering af de udviklingsaktiviteter, der både er igangsat og som skal igangsættes.

Strategiprocessen bliver dermed et centralt værktøj til at styrke ledelsesarbejdet både i administrationen, men også på tværs af de enkelte områder og enheder i virksomheden.

Faserne i en strategiudviklingsproces er:

  • Kortlægning af den aktuelle situation
  • Vision for organisationen
  • Fokusområderne prioriteres
  • Mål bliver fastlagt
  • Udvikling, kommunikation og implementering
  • Auditering og opfølgning

Fordi strategiudvikling har en stærk kobling til strategieksekvering vil der være en naturlig sammenhæng mellem de to indsatsområder, hvilket svarer til en sammenhæng mellem det overordnede teoretiske element, og det mere jordnære og praktiske element.

Når virksomheder arbejder med deres strategier og måden hvorpå man styrer processer, er der ofte visse udfordringer forbundet med at gå fra tanke til handling. Det er derfor vigtigt at man arbejder med de områder og elementer der kan være afgørende i forhold til succesen af et projekt eller en aktivitet.

Virksomheder oplever ofte tre kritiske faktorer, der kan forhindre en optimal strategiudvikling:

  • Uklare og uforståelige strategier, mål og planer.
  • Manglende kompetencer, ejerskab og ansvarlighed i organisationen.
  • Manglende integration mellem den overordnede strategi og driften.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 30 32 64 04

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS