Skip to main content
 
 

Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management (SCM) omhandler optimering og styring af virksomhedens vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutbruger, og det er afgørende for en effektiv drift, hvor flow er omdrejningspunktet.

Den underliggende filosofi i SCM er systemperspektivet, der antager, at når en ordre er tikket ind i systemet til produktion og levering, så fungerer systemet som en mekanisk enhed, hvor alle tandhjul arbejder sammen.

Vi udvikler både SCM-samarbejdet internt i organisationen og faciliterer det eksterne samarbejde. Modellen for SCM fokuserer på områder fra analyse til implementering og reflektering:

  • Analyse af eksisterende status og afdækning af potentialer
  • Indførsel af nye praksisser, f.eks. i forbindelse med at opbygge og fastholde relationer i forsyningskæden
  • Reflektering af nye kulturelle antagelser, fordi SCM forudsætter et vist niveau af tillid til samarbejdspartnere
  • Implementering af ny viden om SCM i organisationen og dermed en bevidst og erklæret holdning til organisatorisk læring.

For at sikre gunstigt samarbejde i forsyningskæden er det vigtigt at lære partnernes processer og udgangspunkter at kende, for at kunne integrere materialestrømmene.

SCM kan derfor ses som en alternativ ledelses- og organisationsform i forhold til det traditionelle ledelseshierarki.

Inden for SCM skelnes mellem en strategisk- og operationel tilgang. Vi fokuserer på den operationelle tilgang til SCM, fordi forsyningskæder, som ordet siger, har som formål at lede produkter frem til slutbrugerne.

Ved CLS er vi eksperter i analyse- og optimeringsopgaver vedrørende SCM og vores dygtige konsulenter står klar til at hjælpe jer med at indfri mere potentiale og blive klogere på jeres virksomhed.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 30 32 64 04

Center for Logistik og Samarbejde
Langerak 15
9220 Aalborg Ø

CVR: 36 05 10 94

Telefon: +45 60 51 01 71

E-mail: info@logsam.dk

FIND OS
KONTAKT OS

KONTAKT OS