Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management omhandler optimering og styring af virksomhedens vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutbruger, og er afgørende for en effektiv drift.

Den underliggende filosofi i SCM er systemperspektivet, der antager, at når en ordre er tikket ind i systemet til produktion og levering, så fungerer systemet som en mekanisk enhed, hvor alle tandhjul arbejder sammen.

Vi udvikler både SCM-samarbejdet internt i organisationen og faciliterer det eksterne samarbejde. Modellen for SCM fokuserer på følgende områder, fra analyse til implementering og gennem reflektering:

  • Analyse af eksisterende status og afdækning af potentialer
  • Indførsel af nye praksisser, f.eks. i forbindelse med at opbygge, fastholde og afvikle relationer i forsyningskæden
  • Reflektering af nye kulturelle antagelser, fordi det SCM forudsætter er et vist niveau af tillid til samarbejdspartnere
  • Implementering af ny viden om SCM i organisationen og dermed en bevidst og erklæret holdning til organisatorisk læring.

For at sikre gunstigt samarbejde i forsyningskæden, er det vigtigt at lære partnernes processer og udgangspunkter at kende, for at kunne integrere materialestrømmene.

SCM kan derfor ses som en alternativ ledelses- og organisationsform i forhold til det traditionelle ledelseshierarki.

Man skelner mellem en strategisk og en operationel tilgang til SCM, og vi fokuserer på den operationelle tilgang til SCM, fordi forsyningskæder, som ordet siger, har som formål at lede produkter frem til slutbrugerne.

Vi er eksperter i analyse- og optimeringsopgaver vedrørende SCM og vores dygtige konsulenter står klar til at hjælpe jer med at indfri potentiale og blive klogere på jeres virksomhed.

Ring til os

Mandag - Fredag: kl. 8.00 - 16.00
Lørdag - Søndag: Lukket

+45 20 65 55 67