Ole Svendsen

Direktør

Læs mere

Strategisk udvikling, projektstyring, implementering og ledelse er områder, som Ole besidder stor praktisk erfaring indenfor. Denne erfaring anvendes i dag til at udvikle CLS, men også til at skabe værdi for sine kunder og medarbejdere. Ole er oprindeligt uddannet maskintekniker og har senere suppleret med en MBA-uddannelse i Emergent Management fra Aalborg Universitet. Han har i alt arbejdet 12 år som virksomhedskonsulent. Det giver Ole et stærkt praktisk og teoretisk grundlag for udførelsen af sit arbejde.

+45 30 32 64 04

Lars Jøker

Direktør

Læs mere

Lars har en omfattende erfaring med erhvervsudvikling i Nordjylland med sin tidligere stilling som Centerchef for Fiskeri- og Miljøteknologi, under Teknologisk Institut og derigennem arbejdet tæt med miljø-, fiskeri- og fødevareerhvervene på tværs af Danmark. Lars har igennem en længere international karriere hos Udenrigsministeriet opbygget et stort netværk af internationale- og danske myndigheder, herunder det maritime område og søfartsstyrelser. Lars’ kernekompetencer omfatter chef- og linjeledelse, rådgivning, projektudvikling og fundraising. Lars er uddannet cand.merc. i international finansiering og udenrigshandel på AU, senere har han suppleret med kurser bl.a. i strategisk ledelse.

+45 60 51 01 71

Palle Skyum

Seniorkonsulent & Forretningsudvikler

Læs mere

Palle har mange års erfaring med ledelse og rådgivning indenfor såvel strategisk som praktisk Forretningsudvikling, Innovation, Salg, Markedsføring, Branding, Kommunikation, PR og Forhandling. Hans udgangspunkt for forandringer i en virksomhed er – uanset type – altid kunderne. “Sælg aldrig, hvad du har på hylderne, men hav på hylderne, hvad du kan sælge” er uden tvivl en forenklet udgave af virkeligheden, men god som omdrejningspunkt for indledende dialog og senere analyse, udvikling, implementering og effektsikring af en strategi eller et projekt. Han anvender sin erfaring og sit store netværk indenfor det nordjyske erhvervsliv til at udvikle toplinjen hos såvel kunder, CLS som Port of Aalborg i den ønskede retning.
Palle er uddannet i den finansielle branche, har mere end 20 års ledelseserfaring og har bl.a. efteruddannet sig med en HD(A) og senest en MBA i Emergent Management fra Aalborg Universitet.

+45 61 62 74 99

Allan Næs Gjerding

Seniorkonsulent

Læs mere

Allans kompetencer dækker ledelse, organisations- og strategiudvikling samt implementering, virksomhedssamarbejde og forretningsudvikling. Han har en bred erfaring som planlægger, projektleder, mellemleder, direktionsmedlem, forsker og underviser. Erfaringen kommer fra en række stillinger i den private og offentlige sektor, bl.a. fra Vestas og Aalborg Universitet. Han er uddannet som HA og Cand.Oecon. med en PhD i Innovationsøkonomi.

+45 22 56 79 35

Lucia Mortensen

Seniorkonsulent

Læs mere

Lucia har en erhvervs-ph.d., som hun har udarbejdet i samarbejde mellem Port of Aalborg og Aalborg Universitet, hvilket gav Lucia den nødvendige faglige ekspertise indenfor facilitering af industrielle symbioser.

Lucia har flere års erfaring med strategisk udvikling af grønne forretningsmodeller baseret på industriel symbiose. Industriel symbiose er virksomhedssamarbejder baseret på udveksling af ellers uudnyttede ressourcer, som skaber miljømæssig og økonomisk værdig for virksomheder og samfundet.

Med et stort overblik over hvad der skal til for at grønne forretningsmodeller kan opstå, og hendes tidligere erfaring gør, at Lucia kan tilrettelægge en skræddersyet facilitering proces, hvori hun kan hjælpe virksomheder med at effektivisere deres ressourcer og dermed besparelser.

+45 50 45 41 16

Jens Holmgren

Seniorkonsulent

Læs mere

Udover sit arbejde som seniorkonsulent hos CLS er Jens sektionsleder og lektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og har en PhD i strategi og ledelse. Jens er en erfaren strateg og rådgiver indenfor ledelse og har erfaring fra både offentlige og private virksomheder. Gennem sin praktiske og teoretiske forståelse af strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger er Jens dygtig til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at kombinere forskellige vinkler og finde løsninger til de udfordringer, som virksomhederne står med.

+45 61 15 01 43

Ny medarbejder

Seniorkonsulent

xx
+45

Louise Brøns Kringelum

Konsulent

Læs mere

Louise har kompetencer indenfor strategisk udvikling og forretningsmodeller. Derudover har hun også har en stærk formidlingsevne, hvilket danner fundamentet når hun bl.a. underviser og faciliterer workshops. Her simplificerer hun svære problematikker og begreber, så det bliver anvendeligt og værdiskabende for modtageren i praksis. Louise har udarbejdet en PhD i samarbejde med Aalborg Havn, og har i den forbindelse opnået en høj grad af ekspertise indenfor det maritime erhvervsliv.

+45 23 82 31 53

Belinda Nors

Proceskonsulent

Læs mere

Belinda er uddannet produktionsteknolog i 2005 og kandidat i industrielt design fra Aalborg Universitet i 2017 (MSc.) med et speciale, der fokuserede på bæredygtigt design.

Belinda har flere års erfaring med at opbygge industrielle symbioser i Aalborg Øst – Det vil sige virksomhedssamarbejder, der gavner alle parter, og som skaber ressourcebesparelser. Foruden besparelser på materialer, energi og CO2 skabte samarbejderne konkrete, målbare resultater på bundlinjen for de involverede virksomheder. Hun har opbygget et godt netværk og overblik over materialeflows i området, som nu bruges på at styrke virksomhederne yderligere fremover. Virksomhederne har givet udtryk for, at dette har været afgørende for, at de har kunnet ændre ressourceflows såvel som tankegang med miljøgevinster og økonomiske fordele til følge. Omstillingsprocessen til mere bæredygtig produktion er et must, og det er en mulighed for udvikling – ikke en trussel.

+45 28 29 35 79

Camilla Nør Larsen

Proceskonsulent

Læs mere

Camilla har en solid baggrund inden for forandringsledelse, projektstyring og forbedringsarbejder herunder Lean og World Class Manufacturing. Med en Cand. Merc. i Organisation og Strategi fra Aalborg Universitet arbejder Camilla struktureret og analytisk og har stor fokus på involvering og formidling i forandringsprocesser. Et fokus, der understøtter, at forandringsprocesser, strategiarbejde, opkvalificering af teams mm. kommer til at give mening for alle led i organisationen, samt underbygger en vedvarende effekt og værdi for samarbejdspartnere. Senest har Camilla arbejdet for henholdsvis Siemens Gamesa og Tetra Pak Inventing, hvor hun med sin involverende tilgang har drevet og supporteret forandringsprocesser af forskellige karakterer og størrelser. Camilla bruger hendes kompetencer og erfaring til at udvikle både CLS internt men også vores kunder – måske du kan blive den næste, der kan få gavn af Camillas kompetencer.

+ 45 40 40 86 61

Kirstine Juul Pedersen

Proceskonsulent

Læs mere

Kirstine har en Cand.scient.oecon med speciale indenfor operationsanalyse fra Aarhus Universitet. Hos CLS bruger Kirstine sine teoretiske værktøjer, som hun har lært på studiet, til at løse opgaver indenfor optimering, planlægning og logistik.

+ 45 40 40 86 52

Cecilia Sofia Ulf Pedersen

Sekretariatsansvarlig (Barsel)

Læs mere

Cecilia har en bred erhvervsmæssig baggrund indenfor kommunikation, undervisning, markedsføring og salg. Med en Cand.mag. i anvendt filosofi og psykologi fra Aalborg Universitet, benytter Cecilia en kritisk, struktureret tilgang som fundament for at undersøge og løse forskellige problemstillinger lige fra det taktiske til det operationelle niveau i organisationen. Hos CLS anvender Cecilia hendes kompetencer til at imødekomme en bred vifte af opgaver indenfor blandt andet fundraising, markedsføring, rådgivning samt administration.

+45 40 40 86 63

Emil Parmo Hansen

Konsulent

Læs mere

Emil har en Cand.merc. i International Marketing med speciale i Business-to-Business segmenteringsprocesser og kundeidentifikation. Det dybdegående kendskab til disse processer er en afgørende faktor, da Emil primært arbejder med udarbejdelse af markedsanalyser som et led i styrkelsen af CLS’ kunde segmentering og identifikation. Fokus vil blandt andet være på identificering af potentielle kunder i 9220 og udvikling af et markedsanalytisk værktøj til fremtidige markedsanalyser.

+ 45 28 91 46 36

Joachim Thygesen

Konsulent

Læs mere

Joachim læser til civilingeniør i Operations and Innovation Management på Aalborg Universitet. I forbindelse med sit speciale er Joachim tilknyttet samarbejdsprojektet Maritimt Block-Kraft hos CLS. Herunder vil Joachim beskæftige sig med kortlægning af nuværende processer hos udvalgte virksomheder i de danske havne. Fokus vil blandt andet være på niveauet af digitalisering, analyse af data samt udvikling af løsnings- og implementeringskoncepter.

+45 22 49 24 04

Ny medarbejder

Ph.D. studerende

xx
+45

Camilla Veggerby Nicolajsen

Praktikant & Studiemedhjælper

Læs mere

Camilla læser en kandidat i International Virksomhedskommunikation i Engelsk med specialisering i Organisation og Ledelse på Aalborg Universitet. Her dygtiggør hun sig i markedsføring på internationale markeder, PR og i forandrings – og projektledelse. Hos CLS vil Camilla benytte sine kommunikative færdigheder indenfor strategisk markedskommunikation og PR. Fokus vil blandt andet være på den eksterne kommunikation hvor Camilla vil formidle CLS’ mange spændende udviklingsprojekter.

+ 45 20 86 81 42

Rikke Drustrup

Praktikant & Studiemedhjælper

Læs mere

Rikke læser en kandidat, i Environmental Management and Sustainability Science, på Aalborg Universitet. Bæredygtighed, miljøledelse og -vurdering, cirkulær økonomi og livscyklusanalyser er få af elementerne der gennemsyrer hendes uddannelse. Hos CLS vil Rikke benytte sin faglige viden om den bæredygtige og cirkulære tankegang, således der kommer fokus på den grønne omstilling. Et fokus i arbejdsopgaver vil være at arbejde videre med virksomhedssymbioser og grønne forretningsmodeller.

+45 51 32 55 52

Casper Gamborg

Praktikant

Læs mere

Casper studerer Cand. Merc. Organisation & Strategi og er vores dele praktikant mellem CLS og Aalborg University Business School. Casper kommer til at arbejde i et krydsfelt mellem universitetet og CLS med blandt andet at undersøge og kortlægge forretningsmodeller og erhvervsklynger i 9220 området

+ 45 20 76 68 87

Camilo Perdomo Luengas

Specialestuderende

Læs mere

Camilo er en international studerende på Aalborg Universitet, hvor han læser en kandidat i teknoantropologi. Her specialiserer han sig i analyse, kulturforståelse og menneskelig interaktion med teknologi. Camilo har et nysgerrigt og holistisk mindset, hvilket gør, at han kigger på interaktionen i samfundsstrukturer, menneskelig praksis og teknologisk anvendelighed. Camilo kommer fra Colombia, hvor han har læst en bachelor i sociologi på Rosario University.