Vores team

Ole Svendsen

Direktør

Læs mere

Strategisk udvikling, projektstyring, implementering og ledelse er områder, som Ole besidder stor praktisk erfaring indenfor. Denne erfaring anvendes i dag til at udvikle CLS, men også til at skabe værdi for sine kunder og medarbejdere. Ole er oprindeligt uddannet maskintekniker og har senere suppleret med en MBA-uddannelse i Emergent Management fra Aalborg Universitet. Han har i alt arbejdet 12 år som virksomhedskonsulent. Det giver Ole et stærkt praktisk og teoretisk grundlag for udførelsen af sit arbejde.

+45 30 32 64 04

Lars Jøker

Direktør

Læs mere

Lars har en omfattende erfaring med erhvervsudvikling i Nordjylland med sin tidligere stilling som Centerchef for Fiskeri- og Miljøteknologi, under Teknologisk Institut og derigennem arbejdet tæt med miljø-, fiskeri- og fødevareerhvervene på tværs af Danmark. Lars har igennem en længere international karriere hos Udenrigsministeriet opbygget et stort netværk af internationale- og danske myndigheder, herunder det maritime område og søfartsstyrelser. Lars’ kernekompetencer omfatter chef- og linjeledelse, rådgivning, projektudvikling og fundraising. Lars er uddannet cand.merc. i international finansiering og udenrigshandel på AU, senere har han suppleret med kurser bl.a. i strategisk ledelse.

+45 60 51 01 71

Carsten Buchhave Søgaard

Seniorkonsulent

Læs mere

Carsten har kompetencer og dybdegående erfaring indenfor logistik, transport, Supply Chain Management og Lean i administration. Disse erfaringer anvender han til at skabe værdi for virksomheder, han arbejder med. Carsten tilgår sit arbejde med en analytisk og løsningsorienteret tilgang, hvorved han sikrer et succesfuldt resultat og implementering, som skaber værdi for samarbejdspartnere.
Ovenstående erfaringer har han bl.a. tilegnet sig igennem forskellige ledelsesjob, og hans erfaring rækker både nationalt og internationalt.

+45 20 65 55 67

Johannes Hansen

Konsulent

Læs mere

Johannes har erfaring med Lean og Supply-Chain management. Johannes er en ægte talknuser med en analyserende og løsningsorienteret tilgang til sit arbejde. Johannes er uddannet cand.polyt i værdikæder og innovationsledelse. Han anvender sine ingeniøregenskaber til at bearbejde data, som han omformulerer til visualiserede grafer og KPI’er, som er let forståelige.

+45 31 47 76 99

Allan Næs Gjerding

Seniorkonsulent

Læs mere

Allans kompetencer dækker ledelse, organisations- og strategiudvikling samt implementering, virksomhedssamarbejde og forretningsudvikling. Han har en bred erfaring som planlægger, projektleder, mellemleder, direktionsmedlem, forsker og underviser. Erfaringen kommer fra en række stillinger i den private og offentlige sektor, bl.a. fra Vestas og Aalborg Universitet. Han er uddannet som HA og Cand.Oecon. med en PhD i Innovationsøkonomi.

+45 22 56 79 35

Jens Holmgren

Seniorkonsulent

Læs mere

Udover sit arbejde som seniorkonsulent hos CLS er Jens sektionsleder og lektor på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet og har en PhD i strategi og ledelse. Jens er en erfaren strateg og rådgiver indenfor ledelse og har erfaring fra både offentlige og private virksomheder. Gennem sin praktiske og teoretiske forståelse af strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger er Jens dygtig til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at kombinere forskellige vinkler og finde løsninger til de udfordringer, som virksomhederne står med.

+45 61 15 01 43

Louise Brøns Kringelum

Konsulent

Læs mere

Louise har kompetencer indenfor strategisk udvikling og forretningsmodeller. Derudover har hun også har en stærk formidlingsevne, hvilket danner fundamentet når hun bl.a. underviser og faciliterer workshops. Her simplificerer hun svære problematikker og begreber, så det bliver anvendeligt og værdiskabende for modtageren i praksis. Louise har udarbejdet en PhD i samarbejde med Aalborg Havn, og har i den forbindelse opnået en høj grad af ekspertise indenfor det maritime erhvervsliv.

+45 23 82 31 53

Anders Peter Hansen

Praktikant

Læs mere

Anders læser i dag en cand.merc. i organisation og strategi på Aalborg Universitet, hvor han dygtiggør sig i strategiudvikling, strategiimplementering og ledelse. Anders er handelsorienteret og har stor forståelse for forandringsprocesser, som han anvender i sit arbejde med sine samarbejdspartnere. Anders arbejder for at skabe transparens og involvering hvilket strømliner forandringsprocesserne, som han deltager i.

+45 52 58 65 80

Rebecca Overgaard Jensen

Praktikant

Læs mere

Rebecca er studerende på Aalborg Universitet, hvor hun læser en cand.merc. i organisation og strategi, hvor hun dygtiggør sig i strategiske processer, forretningsudvikling og organisationsudvikling. Rebecca er en struktureret og proaktiv person, som brænder for det menneskelige aspekt i sine arbejdsopgaver, derfor anvender hun i høj grad involvering i sine arbejdsopgaver.

+45 61 79 48 80

Camilo Perdomo Luengas

Praktikant

Læs mere

Camilo er en international studerende på Aalborg Universitet, hvor han læser en kandidat i teknoantropologi. Her specialiserer han sig i analyse, kulturforståelse og menneskelig interaktion med teknologi. Camilo har et nysgerrigt og holistisk mindset, hvilket gør, at han kigger på interaktionen i samfundsstrukturer, menneskelig praksis og teknologisk anvendelighed. Camilo kommer fra Colombia, hvor han har læst en bachelor i sociologi på Rosario University.

+45 91 48 30 24